Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding > Boekhouding afdrukken >

Crediteurenlijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als u de Crediteurenlijst afdrukt, krijgt u het volgende venster:

 

 

U vinkt de afdrukopties aan:

Met vakjes – alle posten worden in vakjes afgedrukt;
Proefpagina – PC Leden maakt slechts een pagina aan; zet deze optie uit als u daadwerkelijk wilt afdrukken;
Landscape – het overzicht wordt dwars (landscape) afgedrukt.

 

U kiest voor een uitvoer naar:

 

Het Scherm – PC Leden toont het overzicht op het scherm.
Printer – het overzicht wordt afgedrukt.

 

U kunt het samenstellen van het overzicht op het scherm volgen.

U krijgt een overzicht van alle afschrijvingen in de volgorde die is aangegeven bij Rekeningnummers zoeken