Navigation:  Veel gestelde vragen >

BIC code aangeven in ledenkaart

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de ledenkaart dient u voor de incassanten het IBAN nummer en de BICCODE aan te geven.

 

Als u het IBAN nummer alleen aangeeft in de ledenkaart, dan komt in het veld BICCODE Not Provided te staan

 

De incasso wordt voor dit lid wel verder wel verwerkt, ondanks de omissie van de BICCODE.