Navigation:  Aan de slag met PC Leden >

Bezint eer gij begint

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denk goed na voordat u gegevens invoert. Welke gegevens wil ik invoeren? Wat ga ik met de gegevens doen? Zo voorkomt u dat u later ingevoerde gegevens moet wijzigen want daarmee verliest u veel tijd.

Er zijn nog meer zaken die van tevoren aandacht verdienen. Hoe presenteer ik de gegevens? Gebruik ik consequent hoofdletters? Welke velden bevatten uitsluitend numerieke gegevens en welke velden zijn alfanumeriek?

Een voorbeeld: als de cijfers 2 en 11 in een alfanumeriek veld worden gesorteerd, levert dat de volgorde 11 en 2 op. Dan kunt u beter 02 invullen in plaats van 2. Afkortingen en codes kunnen in alfanumerieke velden beter dezelfde lengte hebben.

Een belangrijke raad voordat u met PC Leden aan de slag gaat:

Lees de handleiding.
Als u een tennisvereniging bent check Tennisvereniging (KNLTB)