PC leden heeft een volledige grootboekadministratie.

Basisgegevens

Bij de basisgegevens kunt u opgeven of u van de boekhouding gebruik wilt maken. De contributieverwerking is gekoppeld aan de boekhouding. Naast de standaard rekeningen in de boekhouding kunt u andere rekeningen toevoegen.

Crediteurenboek

De grootboekadministratie is aangevuld met een afzonderlijk crediteurenboek inclusief overzichten openstaande / nog te betalen posten. Vanuit het crediteurenboek kunt u een betalingsbestand voor uw crediteuren maken.

 

 

Terug naar PC Leden